Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Juridische bescherming

Toen er kort na WO II gesold werd met de kwaliteit van de geuze, waren niet alle brouwers daarmee even gelukkig. Vooral de kleinere lambiekbrouwers, die geen capsulekesgeuze maakten, trachtten dan ook via politieke weg hun traditionele product te beschermen.

Bier was voor de politici in die tijd nog niet zo belangrijk als nu: het duurde dan ook tot 1965 eer het eerste Koninklijk Besluit gestemd werd, namelijk het Koninklijk Besluit houdende reglementering van sommige in de biersector gebruikte benamingen.

Dit K.B. bepaalde dat de benamingen lambiek, geuze, geuze-lambiek en ook de samenstellingen of afleidingen ervan, slechts mogen gebruikt worden om een zelfgistend bier aan te duiden. De wort moet gebrouwen worden met ten minste 30 % van de storting tarwe en de dichtheid van het wort moet ten minste 5 Belgische graden bedragen. Op het eerste zicht bood dit Koninklijk Besluit aan de bonafide brouwers de nodige bescherming. In de praktijk echter is nooit enige controle op de toepassing ervan uitgeoefend.

Daarenboven ging dit K.B. voorbij aan de werkelijkheid dat er twee totaal verschillende producten, de echte geuze en de capsulekesgeuze, dezelfde naam bleven dragen (zie foto). Ook latere aanpassingen in 1973, 1974 en 1993 gingen aan deze realiteit voorbij.

Gegarandeerde traditionele specialiteit (GTS)

GTS - gegarandeerde traditionele specialiteit

Op Europees niveau is de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van voedingsmiddelen geregeld in 1992 door twee verordeningen (Verordening (EEG) nr. 2081/92  en Verordening (EEG) nr. 2082/92 van de Raad van 14 juli 1992 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen).

De beschermde oorsprongsbenaming (afgekort: BOB; Engels: Protected designation of origin, PDO; Frans: Appellation d'origine protégée, AOP) is een Europese verordening) die streekproducten een bescherming biedt tegen namaak. Er zijn drie beschermingscategorieën voor streekproducten:

  • de beschermde oorsprongsbenaming (BOB)
  • de beschermde geografische aanduiding (BGA)
  • de gegarandeerde traditionele specialiteit (GTS)

Er wordt een register bijgehouden van streekproducten die zijn erkend in een van deze categorieën. Voor elk beschermd product gelden strenge regels: een vast procedé en een afgebakend gebied waar wordt geproduceerd. De producten worden in principe alleen binnen de EU beschermd tegen namaak, namaak uit niet-EU landen is dus niet beschermd. Wereldwijde bescherming ligt moeilijk binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

De onderhandelingen met de Europese Unie gingen in 1995 van start. Het onderhandelingscomité van de lambiekbrouwers bestond uit Frank Boon (Boon), Jacques Van Cutsem (Timmermans), André De Keersmaeker (Mort Subite) en Jacques De Keersmaecker (Belle-Vue). Deze onderhandelingen mondden in 1997 uit in de Europese bescherming. De Verordening (EEG) nr. 2301/97 van 20 november 1997 en het daarbijhorende productdossier van 21 januari 1997 onderscheiden lambiek- en geuzebieren volgens de gebruikte grondstoffen en het brouwproces. Bieren gebrouwen volgens de oude receptuur mogen de benaming 'Oud’ of ‘Oude’ toevoegen.

Als GTS werden geregistreerd: 

  • Lambiek, Geuze-Lambiek en Geuze
  • Kriek, Kriekenlambiek, Frambozenlambiek en Vruchtenlambiek
  • Faro
  • Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek en Oude Lambiek
  • Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek en Oude Fruit-Lambiek

 

Zo is oude lambiek sindsdien lambiekbier dat vervaardigd is met ten minste 30 % tarwe en dat integraal een spontane gisting heeft ondergaan. Oude geuze ontstaat door het vermengen van 100 % oude lambiek van spontane gisting met een gewogen gemiddelde leeftijd van ten minste één jaar en waarvan het oudste gedurende minstens drie jaar in houten vaten heeft gerijpt. Het mengsel moet een nagisting in de fles ondergaan en moet na zes maand rijping in de fles voldoen aan een aantal biochemische eisen. Ook "Oude Kriek" moet op fles hergist zijn. Voor geuze en kriek, die het voorwoord ‘ Oud’ of ‘Oude’ niet mogen dragen, zijn de eisen veel minder streng; de lambiekbieren moeten niet zo oud zijn, er moet geen nagisting zijn in de fles en filteren, verzoeten en pasteuriseren is toegestaan.

Comments